Povratak na naslovnicu
 
       
 

REFERENCE

Tijekom petnaestogodišnjeg poslovanja tvrtke izradili smo, organizirali izradu ili sudjelovali u izradi brojne i različite tehničke dokumentacije, što dokazuje da se tvrtka dokazala na tržištu  kao pouzdan partner pri realizaciji različitih projekata.

Reference smo podijelili prema sljedećim područjima:

VODOOPSKRBA

Glavni i izvedbeni projekt

Vodoopskrbni podsustav Janjina
-Glavni cjevovodiVS Gradina-VS Stražica- naselja Drače - Sreser –Osobljava
-VS Gradina(V=2x200m3)
- VS Stražica(V=3x250m3)     

2011

Investitor

Općina Janjina- Janjina

Glavni i izvedbeni projekt

Vodoopskrbni cjevovod
C.S. Štikovica-V.S. Vrbica-Lozica do naselja Mokošica   
-Glavni cjevovod

2011

Investitor

Vodovod Dubrovnik d.o.o. - Dubrovnik

Idejni ,glavni i izvedbeni projekt

Hidrantska mreža  na otoku Lokrum

2011

Investitor

Javna ustanova Rezervat Lokrum - Dubrovnik

Glavni i izvedbeni projekt

Regionalni vodovod Zadar
Prekidna komora i vodosprema Rovanjska
-PK I VS Rovanjska(V=1000m3)
-Klorna stanica
-Dovodni i odvodni cjevovodi
-Pristupni put i plato

2010

Investitor

Općina Jasenice – Jasenice

Izvedbeni projekt

Rekonstrukcija CS Bravar

2010

Investitor

HRVATSKE AUTOCESTE  d.o.o.- Zagreb

Idejni projekt, elaborati za lokacijsku dozvolu i glavni projekt

Projekt opskrbe vodom visoke zone općine Krapinske Toplice - vodospremnik Krapinske Toplice, V=400 m3

2008

Investitor

Zagorski vodovod Zabok

Idejni projekt, elaborati za lokacijsku dozvolu i glavni projekt

Projekt opskrbe vodom visoke zone općine Kumrovec - vodospremnik Kladnik, V=100 m3

 

2008

Investitor

Zagorski vodovod Zabok

Idejni projekt, elaborati za lokacijsku dozvolu i glavni projekt

Vodoopskrbni sustav  "Gornja sela Orašca" (cca 20 km cjevovoda i 1 vodosprema V=500 m3; 2 vodospreme V =200 m3 i 2 crpne stanice)

2006/ 2007

Investitor

Vodovod Dubrovnik

Glavni projekt

Vodoopskrbni sustav općine Ljubuški sa izvora Studenci, rekonstrukcija crpne stanice “Vakuf” na izvoru Studenci ( Q = 150 l/s, N=1000 kw) i crpna stanica “Crnopod” Q=25 l/s, N=50 kw)

2007

Investitor

Općina Ljubuški

Idejno rješenje

Vodoopskrbni sustav Posušje:
Uređaj  za pročišćavanje vode i mala HE na lokaciji Senjakovina  (kapacitet  300 l/s)

 

2005

Investitor

Javno vodoprivredno poduzeće „Akumulacija Tribistovo“ Posušje.

Idejni projekt, elaborat za lokacijsku dozvolu, gGlavni i izvedbeni projekt 

Vodoopskrbni podsustav «Petrovo selo Pobrežje-Osojnik» (Q=14 l/sek; cjevovodi oko 6 km, 2 crpne stanice snage 80 i 50 kW, 2 vodospreme po 4 00 m3)

 

2004

Investitor

Vodovod Dubrovnik

Idejni projekt, elaborat za lokacijsku dozvolu, glavni i izvedbeni projekti, natječajni dokumenti

Distribucijska mreža naselja:
Topolo (cca 2,5 km)
Štedrica (cca 2,5 Km)
Stupa (cca 1,5 Km)
Ošlje (cca 2,O Km)
Smokovljani (cca 4,5 Km)
Visočani (cca 1,5 Km)

 

2004

Investitor

Općina Dubrovačko primorje - Slano  Hrvatske vode Zagreb

Idejni projekt, elaborat za lokacijsku dozvolu, glavni i izvedbeni projekt,

Vodoopskrbni podsustavi  za naselja "Jasenice, Maslenica I Rovanjska"
(dovodni cjevovodi 1 crpna stanice snage 20 kW, 3 vodospreme 200, 500 i 1000 m3, stanica za dokloriranje)

2003

Investitor

Vodovod Zadar

 

Feasibilty studija

Vodoopskrbni sustav «Prozor Rama» Natječajna dokumentacija za «BOT» koncesiju

 

Investitor

Općina Prozor - Rama

 

Elaborat

Vodoopskrbni sustav “Neum”
Cijena vode iz vodoopskrbnog sustava

2001

Investitor

Fond stambeno komunalnih djelatnosti općine Neum

Elaborat

Vodoopskrbni sustav “Neum” – stanje, problemi prijedlog rješenja

1999

Investitor

Javno vodoprivredno poduzeće za vodno područje jadranskih slivova

Idejni projekt

Vodoopskrbni sustav naselja Cerno, Miletina i Lipno

1999

Investitor

Hrvatske vode

Glavni projekt i natječajna dokumentacija

Vodoopskrbno sustav «Visočani – Čepikuće» (Q=10 l/s Crpna stanica H = 120 m; 2 vodospreme V=200 m3 ; 2 vodospreme V=100 m3; potisni cjevovod ;1500 m gravitacijski cjevovodi 4 km)

1999

Investitor

Hrvatske vode

Glavni projekt

Rekonstrukcija i dogradnja dovodnih cjevovoda od akumulacije "Tribistovo" do uređaja za pročišćavanje (glavni dovodni cjevovodi dužine 6500 m)

1997

Investitor

JVP "Vodoprivreda HR HBV"

Glavni projekt

Vodoopskrbni sustav Orašja - I faza vodocrpilište (Q= 100 l/s, Bunar, crpna stanica, toranjska vodosprema, upravljačka i klorna stanica, uređenje okoliša)

1997

Investitor

Općina Orašje

Glavni projekt

Dio vodoopskrbnog sustava Kreševo (Glavni dovodni cjevovodi l= 7000m, vodosprema 300 m2)

1997

Investitor

Općinsko poglavarstvo Kreševo

Elaborat

 Vodoopskrba općine Orašje - prijedlog rješenja

1997

Investitor

Općina Orašje  i  JVP "Vodoprivreda HRHB"

Elaborat

Stanje vodoopskrbe na području općine Odžak i prijedlog  rješenja

1997

Investitor

Općina Odžak i JVP "Vodoprivreda HR HB"

Predinvesticijski elaborat

Predinvesticijski elaborat za izgradnju vodoopskrbnog sustava livanjskog polja i oko Buškog blata

1997

Investitor

Hrvatska elektroprivreda

Idejni projekt

Vodoopskrbni sustav "Buško blato iz akumulacije "Mandak" (Q=60 l/s; uređaj za pročišćavanje, crpna stanica, vodospreme i oko 26 km cjevovoda)

1997

Investitor

Hrvatska elektroprivreda

Elaborat

Vodoopskrbni sustav grada Jajce Pregled sustava i prijedlozi za njegovu rekonstrukciju.

1996

Investitor

IMG - Sarajevo

Elaborat

Vodoopskrbni sustav grada Žepče. Pregled sustava i prijedlozi za njegovu rekonstrukciju.

1996

Investitor

IMG - Sarajevo

Elaborat

Stanje  vodoopskrbe u općini  Kiseljak  i  prijedlog rješenja problema

1996

Investitor

Javno  poduzeće  "Komunalno"  Kiseljak

Idejni i glavni projekt

Vodoopskrbni sustav Drinovci - Tihaljina
( Q = 45 l/s. Oko 20 km cjevovoda, crpna stanica 75 kw i  četiri vodospreme 2 x 400 m3 ; 300 m3;100 m3)

1996

Investitor

 Općinsko  vijeće općine Grude

Glavni projekt

 

Vodoopskrbni  sustav  "Vinjani  Gornji" (grad  Imotski)
(cca 18 km  cjevovoda i 2 vodospreme V = 300 m3 i V = 400m3 )
Javno vodoprivredno poduzeće

1996

Investitor

Hrvatske  vode Zagreb

     

KANALIZACIJSKI SUSTAVI I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Glavni projekt

Kanalizacijski sustav Bizovac-naselja Novaki,Brođanci,Habjanovac i Cret                               -12CS <25l/s  sa pripadajućim tlačnim cjevovodima i kolektorima i hidromehanička oprema CS.

2011

Investitor

Dvorac d.o.o. Valpovo - Valpovo

Idejni i glavni projekt

Kanalizacijski sustav Koška-naselja Breznica Našićka i Ordanja                                                         -4CS <25l/s  sa pripadajućim tlačnim cjevovodima i kolektorima i hidromehanička oprema CS.

2011

Investitor

Dvorac d.o.o. Valpovo - Valpovo

Idejni i glavni projekt

Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja    anglomeracije Krapina
-Glavni kolektori Radoboj-Krapina
-Glavni kolektor D.Šemnica- Krapina
-Glavni kolektor G.Pačetina- Krapina
 ukupne dužine L= 12000m 
-Sekundarna mreža  grada Krapina L=10000m

2011

Investitor

Krakom d.o.o.- Krapina

Idejni i glavni projekt

Kanalizacijski sustav Sv.Petar 1. i 2. faza
-3CS  sa pripadajućim tlačnim cjevovodima i kolektorom L=10000m

2011

Investitor

Općina sv. Filip i Jakov - sv. Filip i Jakov

Idejni i glavni projekt

Kanalizacijski sustav Turanj - 2. faza
-kolektor sekundarne mreže L=4000m

2011

Investitor

Općina sv. Filip i Jakov - sv. Filip i Jakov

Idejni i glavni projekt

Kanalizacijski sustav sv.Filip i Jakov - 2. faza
-kolektor sekundarne mreže L=5000m

2011

Investitor

Općina sv. Filip i Jakov - sv. Filip i Jakov

Izvedbeni projekt

UPOV- Bibinje- Sukošan

2011

Investitor

Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. - Bibinje

 

Glavni projekt

Kanalizacijski sustav Bogdanovci-aglomeracija Vukovar
-4CS sa pripadajućim tlačnim cjevovodima L=1700m i kolektorima L=8400m

2010

Investitor

Vodovod Grada Vukovara -Vukovar

Idejni projekt, ishođenje lokacijske dozvole, glavni projekt, ishođenje građevinske dozvole, izvedbeni projekt

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese, 100 000 ES

2010

Investitor:

Machowetz & Partner

 

Idejni projekt

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda vinarije Kneževi Vinogradi

2010

Investitor:

Belje d.o.o.

Idejni i glavni projekt

 Kanalizacijski sustavi  Vodice:
-CS Srima 2 ,CS Vodice 5 i CS Vodice 6 s pripadajućim tlačnim cjevovodima L=4200m  i kolektorima L=3000 m

2009

Investitor

Odvodnja Vodice – Vodice

Revizija projekta

Kanalizacijski sustavi  naselja:

  1. Matulji Mihotići - Franići
  2. Matulji – Osojnak - Trtn
  3. Krasa – Dobreč - Antići

2008

Investitor

Hrvatske vode – Jadranski projekt d.o.o
Zagreb

Revizija projekta

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zadra –ž I faza 1000.000 ES

2007

Investitor

Hrvatske vode – Jadranski projekt d.o.o
Zagreb

Glavni projekt

Kanalizacijski sustav naselja Komarna (Oko 0,7 m obalnog kolektora sa obalnim zidom, 1,2 km glavnih kolektora, crpna stanica i tlačni vod 500m)

 

2007

Investitor

Hrvatske vode Jadranski projekt d.o.o. Zagreb

Glavni projekt

Regionalni kanalizacijski sustav Neum -Mljetski kanal - kanalizacijski sustavi Malog Stona, Hodilja i luke (oko 4 km glavnih kolektora i 3 crpne stanice za otpadnu vodu)

 

2007

Investitor

Hrvatske vode  Jadranski projekt d.o.o. Zagreb

Revizija projekta

Kanalizacijski sustavi gradova i naselja:

  1. Vukovara
  2. Iloka
  3. Borovo naselja
  4. Antunovca
  5. Sarvaša i Nemetina
  6. Ivankova
  7. Nuštra

2003

Investitor

Hrvatske  vode  Zagreb

Glavni projekt

Kanalizacijski sustav grada Posušja - glavni kolektori za oborinsku i otpadnu vodu
(Oko 5 km glavnih kolektora i retenzioni bazen za oborinsku vodu  V= 2500 m3)

2000

Investitor

J.V.P.    "Vodoprivreda  HR HB"

Idejno rješenje

Kanalizacijski sustav općine Janjina na Pelješcu (analiza mogućih varijanti)

1999

Investitor

Hrvatske vode Zagreb

Idejno rješenje

 Kanalizacijski sustav grada Posušja
(broj stanovnika: 10.000. separatni sustav)

1998

Investitor

J.V.P.    "Vodoprivreda  HR  HB"

Ekološka procjena

Utjecaj izgradnje kanalizacijskog sustava grada Posušja na okolinu
(broj stanovnika: 10.000. separatni sustav)

 

1998

Investitor

J.V.P.    "Vodoprivreda  HR  HB"

Ekološka procjena

Utjecaj  nastavka  izgradnje  regionalnog kanalizacijskog  sustava  Neum - Mljetski kanal na potezu Duboka - Klek - Neum

1997

Investitor

 Hrvatske  vode Zagreb

Idejno rješenje

Kanalizacijski sustav grada Kreševa
(broj stanovnika cca 3000 stanovnika, separatni sustav)

1997

Investitor

 Općinsko  poglavarstvo  Kreševo

Idejni projekt

Glavni kolektor grada Kreševa
(cca 3 km glavnog kolektora d=500mm sa objektima)

1997

Investitor

 Općinsko  poglavarstvo  Kreševo

Glavni projekt

Rekonstrukcija uređaja  za pročišćavanje  otpadnih  voda Bosansko Grahovo (ES 5000)

1997

Investitor

JVP "Vodoprivreda HR H-B"

     

povratak na vrh stranice

ZAŠTITA OD VODA

Idejni projekt i dio glavnog projekta

Uređenje potoka Vojnović u Bjelovaru

2011

Investitor:

Hrvatske vode

 

Idejni projekt

Idejni projekt moguće prihrane vodom i uređenja starog korita rijeke Česme u Čazmi- prostor Medjame

2011

Investitor:

Hrvatske vode

 

Studija

Izrada studije uređenja vodnog režima sliva potoka Karašica u Baranji

2011

Investitor:

Hrvatske vode

 

Idejno rješenje

Idejno rješenje pregrade na utoku obuhvatnog kanala u Rašu (Idejno rješenje zaštite izvora Fonte Gai i Kokoti od zaslanjenja)

2011

Investitor:

Hrvatske vode

 

Idejno rješenje

Idejno rješenje retencija na slivu Bračane (sliv Mirne)

2011

Investitor:

Hrvatske vode

 

Elaborat

Sanacija nasipa Dunav- Drava

2010

Investitor:

Hrvatske vode

 

Elaborat

Sanacija 12 kritičnih lokacija za vrijeme trajanja velikih voda rijeke Save u rujnu 2010. (Sop Bukevska, Drnek, Vrbovo Posavsko, Hruščica, Abesinija, Otok Nartski, Dubrovčak Lijevi, Oborovo, Zaprešić…)

2011

Investitor:

Hrvatske vode

 

Elaborat

Ekološka revitalizacija područja starog korita rijeke Vuke- meandar Laslovo

2010

Investitor:

Hrvatske vode

 

Izvedbeni projekt

Rekonstrukcija vodotoka Konjsko od km 0+000 do km 1+871

2010

Investitor:

Hrvatske vode

 

Izvedbeni projekt

Uređenje potoka Lipnica, Poljanica, Kostanjec i Strmec

2009

Investitor:

Hrvatske vode

 

Studija

Procjena rizika od poplava na slivu Česme

2009

Investitor:

Hrvatske vode

 

Glavni  i izvedbeni projekt

Obnova korita i uređenje postojećih nasipa i deponija vodotoka Česma (rkm 46+591 - 53+500)

2009

Investitor:

Hrvatske vode

 

Glavni projekt sanacije sa izvedbenim dijelom

Sanacija slapa na rijeci Kupi u km 177+580 (Radoviči)

2008

Investitor:

Hrvatske vode

 

Elaborat

Održavanje objekata sigurnosti plovidbe (regulacijskih građevina) na rijeci Savi u zoni Slavonskog Šamca od ušća r. Bosne do lokacije "Savulja" nizvodno mosta u Slavonskom Šamcu radi osiguranja sigurne plovidbe

2008

Investitor:

Agencija za plovne putove

 

Glavni projekt

Rekonstrukcija obalnog zida i zaštitni parapetni zid na lijevoj obali rijeke Zrmanje u Obrovcu

2006 - 2007

Investitor

Hrvatske vode Zagreb

Idejni i glavni projekt

Regulacija potoka Vrbovik u Splitu

2003

Investitor

Hrvatske vode Zagreb

Glavni projekt

Regulacija potoka Božinović i Lovrić u Hrvacama

2003

Investitor

Hrvatske vode Zagreb

Idejni projekt

Uređenje bujice Mokalo kod Orebića

2002

Investitor

Hrvatske vode Zagreb

Idejno rješenje i elaborat za lokacijsku dozvolu

Uređenje Božinovića i Lovrića potoka    u Hrvacama

2002

Investitor

Hrvatske vode Zagreb

Idejni projekt

Regulacija rijeke Bistrice u Livnu

2001

Investitor

Općinsko poglavarstvo Livno

Studija

Utjecaja rada  HE  Zakučac na rijeku Cetinu

1997

Investitor

Hrvatske vode Zagreb

Elaborat

Uređenje toka rijeke Zrmanje nizvodno od Obrovca

1997

Investitor

Hrvatske vode Zagreb

Idejno rješenje

Idejno  rješenje  uređenja  obala rijeke Zrmanje u  Obrovcu

1997

Investitor

Hrvatske vode Zagreb

Idejno rješenje

Regulacija rijeke Kreševke u Kreševu

1997

Investitor

Općinsko poglavarstvo Kreševo

Glavni projekt

Regulacija  bujice  «Banjica»  u  Promajni

1996

Investitor

 Općina  Baška  Voda

Glavni projekt

Uređenje  bujice  «Sita-1»  U Lokvi  Rogoznici

1996

Investitor

VGI  SINJ

Glavni projekt

Rekonstrukcija  savskih  nasipa  u  odžačkoj  Posavin    (dužina nasipa 27 km )

 

1996

Investitor

J.V.P.   «Vodoprivreda  HR HB»

povratak na vrh stranice

NAVODNJAVANJE

 

 

2011

Idejno rješenje

Navodnjavanje područja Smilčić (Baštica 2 faza)

2011

Investitor

Zadarska županija Zadar

Analiza

analiza sustava navodnjavanja Bokanjac (500 ha zemljišta, površinska akumulacija 2 mil m^3)

2009 /2011

Investitor

Zadarska županija

Idejno rješenje

Akumulacija "Čikola" na rijeci Čikoli
(10.000.000 m^3)

2008

Investitor

Šibensko kninska županija

Idejni projekt

Sustav navodnjavanja 300 ha voćnjaka
Maraske na području Škabrnje

2008

Investitor

Zadarska županija Zadar

Idejni i glavni projekt

Sustav navodnjavanja  područja "Baštica" (300 ha) ; Smilčić (90 ha); Suhovare (250 ha)

2007 /2008

Investitor

Zadarska županija Zadar

 

Hrvatske vode Zagreb

Idejno rješenje

Mikroakumulacija "Brala"

2001

Investitor

Brala Trade Posedarje

povratak na vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
KONTAKT   GDJE SMO   KORISNI LINKOVI              ENGLISH