Povratak na naslovnicu
 
       
 

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM

Uprava tvrtke HIDROKONZALT d.o.o. opredjeljuje se za sljedeću politiku upravljanja kvalitetom i okolišem:

Usmjerenost na potrebe investitora i njihovo zadovoljstvo izvršenim poslom su najvažnije vrijednosti prema kojima HIDROKONZALT mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost. Kvaliteta naših rješenja ogleda se i u primjeni visokih standarda zaštite okoliša.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
  • pribavljati najsuvremenije informatičke i komunikacijske resurse te osiguravati infrastrukturu i okruženje za ugodan rad
  • pomoći investitorima u određivanju optimalnih i cjelovitih rješenja
  • biti otvoren komunikaciji i pomoći drugim zainteresiranim stranama prepoznati ekološka utemeljenja i prednosti naših rješenja
  • pratiti propise i drugu regulativu iz područja vodnog gospodarstva i komunalne hidrotehnike, uz posebnu pažnju usmjerenu na praćenje i dosljednu primjenu propisa i dobre prakse iz područja zaštite okoliša
  • postizati kvalitetu koja će poticati investitore da nas ponovno izaberu kao partnera
  • trajno poboljšavati odnos prema okolišu i smanjivati opterećenja otpadom i emisijama
  • primjenjivati i poboljšavati učinkovitost procesa i sustava upravljanja kvalitetom i okolišem temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14001 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva
  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve.

 

Svaki djelatnik HIDROKONZALT-a mora biti upoznat s politikom upravljanja kvalitetom i okolišem, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem dostupna je i svim zainteresiranim stranama, a s njom su upoznati i naši vanjski suradnici i suradničke organizacije.

U Zagrebu, 12.10.2010.

 

Direktor:
mr.sc. Tomislav Oberman dipl.inž.građ

 

 
       
 
KONTAKT   GDJE SMO   KORISNI LINKOVI              ENGLISH